Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Descripció del funcionament i continguts del curs i de l'avaluació dels estudiants
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realització de proves pràctiques avaluables durant el curs i de proves pràctiques no avaluables
Sessió Magistral Descripció per part del professor dels continguts de l'assignatura, resolent els dubtes dels estudiants i incitant al debat sobre aquelles qüestions conflictives o sense una solució cara dins l'ordenament jurídic.
Atenció personalitzada Durant les hores d'atenció a l'estudiant, es podran consultar i aprofundir les qüestions tractades a l'aula.