Descripció
El professor atendrà i resoldrà els dubtes dels estudiants a l'aula i a les hores d'atenció a l'estudiant.