Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves mixtes
DRET-A3
DRET-A7
DRET-B6
L'avaluació consistirà en tres proves mixtes, amb preguntes curtes i un cas pràctic.
La primera val un 30%
La segona un 30%
La tercera un 40%
30%
30%
40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria, l'avaluació consistirà en una prova mixta, amb preguntes curtes i un cas pràctic (pes 100%). Els alumnes que hagin superat alguna de les proves mixtes amb almenys un cinc (5), no hauran d'examinar-se d'aquesta part en la segona convocatòria.

En la convocatòria addicional, l'avaluació consistirà en una prova mixta de tota l'assignatura (no hi ha matèries alliberades de la primera o segona convocatòria), amb preguntes curtes i un cas pràctic (pes 100%).