Tema Subtema
TEMA I.-RECAPITULACIÓ SOBRE EL CONCEPTE DE DRET 1. Estructura, funció i fonamentació del Dret
2. Normes, drets i injustícies
3. Legalitat i legitimitat. Legitimació i deslegitimació
4. Validesa, eficàcia i justificació del Dret
5. Formalisme, sociologisme, iusnaturalisme
TEMA II.- PRESSUPÒSITS I CONDICIONS HEGEMÒNIQUES DE LA DOGMÀTICA JURÍDICA 1. Causes de l'aparició i origen del positivisme jurídic. La reacció front al iusnaturalisme racionalista
2. Trets bàsics i característiques del formalisme jurídic. El model del legislador racional, la noció de sistema jurídic i els seus criteris ideals: unitat, plenitud i coherència del Dret
TEMA III.- MODIFICACIONS ACTUALS EN LA CONCEPCIÓ NORMATIVISTA DEL DRET 1. De l'imperativisme a la textura oberta de les normes jurídiques. Els problemes del llenguatje jurídic
2. De l'estructura coercitiva a la regulació de la sanció i els mecanismes alternatius. Sancions negatives i positives
3. La distinció entre principis i regles. Diversos sentits de l'expressió principi jurídic
TEMA IV.- SOCIETAT, ESTAT I DRET 1. L'Estat de Dret: formació i caracters
2. Dret estatal i pluralisme jurídic
3. Funcionalitat-legitimitat en la relació poder social i poder político-jurídic

TEMA V.- EL PROBLEMA DE L'OBEDIÈNCIA AL DRET: LA DESOBEDIÈNCIA CIVIL 1. La desobediència civil. Anàlisi conceptual i classes. Possible justificació moral, política i jurídica
2. L'objecció de consciència. Aproximació conceptual
TEMA VI.- IGUALTAT I DIFERÈNCIA: LA DISCRIMINACIÓ INVERSA 1. Discriminació positiva o inversa. Concepte i característiques
2. Possible justificació teòrica de la discriminació inversa
TEMA VII.- SOBRE EL PRINCIPI DE SOLIDARITAT 1. La solidaritat com a principi polític i juríric
2. Drets i deures de solidaritat. Els deures positius
TEMA VIII.- LA TOLERÀNCIA I ELS SEUS LÍMITS 1. Concepte i tipus de tolerància
2. El problema de la tolerància amb els intolerants