Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
TEORIA DEL DRET/15214004
SOCIOLOGIA DEL DRET/15214225
 
Altres comentaris
Cal mantenir l'atenció a la pàgina Moodle de l'assignatura i als avisos de les sessions presencials. No sempre serà possible respondre els correus electrònics de l'alumnat; aquest mitjà només s'ha de fer servir per tal de resoldre qüestions particulars.