Objectius Competències
Interpretar la diversitat de destinacions mitjançant les eines de planificació A4
A27
B6
B14
Conèixer els instruments de planificació dels espais turístics A4
A25
A27
B14
Planejar destinacions a partir de l'anàlisi d'una situació donada A11
A19
B18
B24
C5
Col·laborar en un equip de treball per establir una diagnosi i una estratègia per a una destinació A11
A19
A28
B6
B9
B18
B24
C5
Participar en la presentació pública i professional d'un projecte de planificació A11
A28
B8
B9
B18
B19
C5