Assignatures que es recomana cursar simultàniament
NOVES FORMES DE TURISME/21011209
GUIA I CREACIÓ D'ITINERARIS/21011217

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
LEGISLACIÓ TURÍSTICA/21011003
RECURSOS TERRITORIALS TURÍSTICS/21011005
MÀRQUETING TURÍSTIC/21011014
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES/21011219