Objectius Competències
Aplicar una visió estratègica de la comunicació integrada en el marqueting. A2
A5
A11
A13
A24
B1
B7
B14
B28
C3
C5
Dissenyar i posar en pràctica els procediments de comunicació externa de què disposi l'empresa; publicitat, relacions públiques, patrocini, màrqueting directe i interactiu, promoció i venda personal. A5
A6
A11
A13
A24
B1
B2
B6
B7
B8
B9
B14
B26
C3
C5
Integrar els instruments de comunicació en una estratègia orientada a la relació amb el client. A2
A11
A13
A24
B1
B14
B18
C2
C5
Aquirir coneixements sobre els principals elements del mix de comunicació i de les seves tècniques de mesura, tant des d'un aspecte pràctic com teòric: publicitat, vendes personals, promocions de venda, relacions públiques, esponsorship, marketing directe, fires... A1
A2
A6
A11
A13
A24
B1
B2
B8
B9
B14
B26
C5
Examinar les teories de comunicació i comportament del consumidor, i com aquestes es relacionen amb les prèctiques actuals de màrqueting i els desenvolupaments en els mètodes i tècniques de publicitat i comunicació comercial. A1
A2
A5
A6
A11
A13
A24
B1
B2
B6
B7
B8
B9
B14
B18
C5