Altres comentaris
Aconsello haver cursat previament l'assignatura de Marqueting Turístic.