Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Breu presentació de l'assignatura es descriu com serà el desesnvolupament del curs i els criteris d'avaluació
Sessió Magistral Cadascuna d'aquestes sesions contarà amb un especialista amb el tema que en desenvoluparà els trets principals.
Esdeveniments científics i/o divulgatius Projecció d'una película.
Treballs