Objectius Competències
3. Integrar aquets coneixements i pràctiques en el marc general de la disciplina. A17
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B10
B12
C3
C4
2. Incorporar els elements teòrics adquirits a l´anàlisi crític dels documents en aquest camp específic. A17
A19
B1
B3
C3
C5
1. Conèixer el marc teòric i conceptual específic de l´assignatura. A1
A4
A5
A6
A7
A8
A13
B9
C5