Atenció personalitzada
Sessió Magistral
Presentacions / exposicions
Treballs
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Descripció
L´atenció personalitzada és important per resoldre els dubtes que pugui generar l´assignatura i, també per guiar els estudiants en la confecció dels treballs del curs.