Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Introducciò a l`assignatura, explicant els objectius, el temari, la planificació, el funcionament de les pràctiques i dels grups, aixi com lávaluació i la bibliografia
Sessió Magistral El profesor exposa el temari de l`assignatura. L´alumne intervé plantejant qüestions al professor
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Atenció personalitzada Els professors de l´assignatura tenen fixat un horari d´atenció als alumnes. Es recomana demanar cita prèvia mitjancant correu electrònic