Descripció
La atenció personalizada consistirà en ajuda específica durant les hores de consulta.