Tema Subtema
Introducció Conceptes bàsics
Planificació de processos Curt,mig i llarg termini. Algorismes de planificació. Planificació de multiprocessadors
Sincronisme Seccions crítiques. Solucions Software. Suport Hardware. Serveis oferts pels Sistemes Operatius. Abraçada mortal. Prevenció, Avoidance, Detecció i eliminació.
Gestió de memòria Gestió de l'espai lliure. Paginació i Segmentació. Memòria Virtual.
Sistemes de fitxers Conceptes: Fitxer, directori, partició, format. Mètodes d'accés. Compartició i permissos.