Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 CM6 Coneix els fonaments teòrics de la programació, per intentar demostrar la correctesa d’un codi i sap estimar la seva complexitat algorísmica.
Entén el concepte i el disseny recursiu d’algorismes.
Enllaça els conceptes de demostració matemàtica per inducció als problemes lògics de l’execució de programes parametritzats.
Coneix els algoritmes clàssics basats en recorreguts recursius i/o paral·lelisme.
Utilització pràctica d’aquests conceptes en el disseny i la construcció de programes.
 CM7 Coneix els fonaments teòrics de la programació, per intentar demostrar la correctesa d’un codi i sap estimar la seva complexitat algorísmica.
Entén el concepte i el disseny recursiu d’algorismes.
 CM8 Utilització pràctica d’aquests conceptes en el disseny i la construcció de programes.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge