Tema Subtema
Formalització i verificació d'algoritmes
Tipus abstractes de dades
Esquemes algorítmics L’esquema de divideix i venceràs
Introducció als algorismes àvids
L’esquema de fer i desfer (backtracking)
Fonaments de programació paral·lela