Tipus A Codi Competències Específiques
 RT6 Capacitat de concebre, desplegar, organitzar i gestionar xarxes, sistemes, serveis i infraestructures de telecomunicació en contextos residencials (llar, ciutat i comunitats digitals), empresarials o institucionals responsabilitzant-se de la posada en marxa i millora contínua, així com conèixer-ne l'impacte econòmic i social.
 RT7 Coneixement i utilització dels fonaments de la programació en xarxes, sistemes i serveis de telecomunicació.
 TEL6 Capacitat de dissenyar arquitectures de xarxes i serveis telemàtics.
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears