Assignatures que en continuen el temari
SISTEMES TELEMÀTICS DISTRIBUÏTS/17244126


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PROGRAMACIÓ/17244010
XARXES DE DADES I INTERNET/17244104