Tema Subtema
Sistemes experts amb raonament aproximat Models probabílistics.
Teoria de l'evidència.
Lògica difusa i raonament basat en regles difuses.
Introducció als mètodes de planificació. Tècniques avançades de cerca amb planificació.