Descripció
Els professors tindran un horari de consultes per atendre els dubtes dels estudiants, referents a qualsevol de les activitats del curs. Si es creu adient, es dedicarà alguna de les hores de classe a atenció personalitzada.