Metodologies
  Descripció
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'asignatura
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura i del desenvolupament d'aquesta
Seminaris Es formaran grups per treballar els determinants de la salut Exposant els treballs realitzats amb el posterior debat.
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes es formaran grups, es presentarà un cas on tindran que desenvolupar la metodologia d'intervenció en l'educació per a la salut. Adquirint habilitats per desenvolupar actuacions en l'àmbit de l'educació per a la salut
Atenció personalitzada Disponibilitat per resoldre dubtes per via presencial, espai moodle, correu electrònic