Descripció
Disponibilitat per resoldre dubtes per via presencial, espai moodle, correu electrònic