Bàsica , , ,

Tant la Coordinadora com els professors implicats en aquesta assignatura, penjaran oportunament tota la informació necessària i la bibliografia de cada temàtica al MOODLE.

Complementària