DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) BIOLOGIA CEL·LULAR I GENÈTICA Codi 19224003
Ensenyament
Grau d'Enologia (2014)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer Juny, Jul., Set.
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Ciències Mèdiques Bàsiques
Coordinador/a
BORDONS DE PORRATA- DORIA, ALBERT
Adreça electrònica montserrat.poblet@urv.cat
albert.bordons@urv.cat
dania.garcias@urv.cat
ricardo.cordero@urv.cat
nora.giraldo@urv.cat
Professors/es
POBLET ICART, MARIA MONTSERRAT
BORDONS DE PORRATA- DORIA, ALBERT
GARCÍA SÁNCHEZ, DANIA
CORDERO OTERO, RICARDO ROMÁN
GIRALDO MERIDAÑO, NORA
Web
Informació rellevant És una introducció a l’estudi de l’organització cel.lular, tant en aspectes estructurals com funcionals, i de les bases de la genètica, tant mendeliana com molecular.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent