Tema Subtema
Tema 1. Introducció a l'anàlisi sensorial.
Introducció. Acondicionament de la sala. Horaris més adequats. Iluminació. Copes. Preparació de les mostres. Temperatura

Tema 2. Sentits que intervenen en el tast. Mecanismes neurofisiològics. Sensibilitat i educació dels sentits. Importància de la memòria.
Tema 3. La vista. Fisiologia de l'ull. Aspecte. Limpidesa. Transparència. Vocabulari general.
Tema 4. Olfacte. Fisiologia. Classificació dels olors. Substàncies odoríferes. Classificació dels aromes: primaris, prefermentatius, secundaris i terciaris. Bouquet. Vocabulari.
Tema 5. El gust. Anatomia. Els quatre gustos elementals; dolç, salat, àcid, amarg. Astringència i altres sensacions. Persistència.Vocabulari per cada sensació.
Tema 6. La sequencia de la degustació. Fase visual, fase olfactiva i fase gustativa. Via retronasal. Fitxes de tast.Tast teòric (identificació de substàncies). Tast analític (llindars de percepció).