Metodologies Competències Descripció Pes        
Activitats Introductòries
A6
Anivellament 5%
Sessió Magistral
A6
presencialitat 10%
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A6
presencialitat 10%
Proves objectives de preguntes curtes
A6
Examen fi curs 37%
Proves pràctiques
A6
Examen identificació descriptors 38%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació de la segona convocatòria serà consistirà en un doble examen de part teòrica i pràctica, a realitzar en el mateix dia.