Assignatures que en continuen el temari
ANÀLISI SENSORIAL II/19224113

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
QUÍMICA ENOLÒGICA/19224103
ENOLOGIA GENERAL I/19224106