Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Conèixer les característiques morfològiques, fisiològiques i moleculars dels microorganismes implicats en els processos enològics.
 A6 Donar a conèixer els principis bioquímics bàsics de la maduració del raïm i els processos de fermentació vínica, com fonaments de la tecnologia enològica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge