Assignatures que en continuen el temari
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I/19224102


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
BIOLOGIA CEL.LULAR I GENÈTICA/19224003
MICROBIOLOGIA GENERAL/19224004
MICROBIOLOGIA I BIOQUÍMICA ENOLÒGIQUES I/19224102