Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
QUÍMICA II/19224009
QUÍMICA I/19224008
QUÍMICA ENOLÒGICA/19224103
ANÀLISI QUÍMICA ENOLÒGICA I/19224104