Tema Subtema
tema 1 Introducció històrica. Models de viticultura
tema 2 Estudis previs a la plantació
tema 3 Varietats i portaempelts
tema 4 Plantació
tema 5 Poda en verd