Descripció
Dubtes a classe sobre la matèria i tutories puntuals per resolució de problemes