Assignatures que en continuen el temari
EDAFOLOGIA I CLIMATOLOGIA VITÍCOLES/19224105
AMPELOLOGIA/19224111