Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6 Controlar la criança de vins en bótes de roure i de tècniques alternatives
 A8 Disposar dels coneixements específics per al disseny de les operacions unitàries que intervenen el procés d'elaboració de vins i productes derivats.
 A9 Disposar dels coneixements necessaris per a interpretar les analítiques sensorials del producte i actuar en conseqüència.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge