Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Desenvolupament de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis Sessions a l'aula de tast
Sessió Magistral Aspectes teòrics de l'assignatura
Atenció personalitzada Contactar amb nicolasrozes@urv.cat