Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Controlar la transformació del raïm en vi en funció del tipus de producte buscat i dels imperatius reglamentaris tant nacionals i estatals com internacionals i higiènics. Dominar les pràctiques enològiques i els tractaments dels vins.
 A12 Elaborar les diferents tipologies de vins escumosos i altres begudes fermentades
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears