Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Metodologia de l'assignatura
Sessió Magistral Classes teòriques
Pràctiques de camp/sortides Sortida visita caves a Sant Sadurní d'Anoia
Pràctiques a laboratoris Pràctiques al celler Mas dels Frares, una setmana
Atenció personalitzada