Descripció
Concertar reunions per resolució dubtes. cava@gramona.com i jaume@gramona.com