DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 19605301
Ensenyament
Enologia (2010)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
30 Treball fi de màster Primer AN
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Bioquímica i Biotecnologia
Ciències Mèdiques Bàsiques
Enginyeria Química
Química Analítica i Química Orgànica
Coordinador/a
BELTRAN CASELLAS, GEMMA
Adreça electrònica francisco.lopez@urv.cat
cristina.reguant@urv.cat
albert.bordons@urv.cat
gemma.beltran@urv.cat
Professors/es
LÓPEZ BONILLO, FRANCISCO
REGUANT MIRANDA, CRISTINA
BORDONS DE PORRATA- DORIA, ALBERT
BELTRAN CASELLAS, GEMMA
Web
Informació rellevant Participació activa en un projecte de recerca en el que l'estudiant haurà de realitzar un treball de recerca original i presentar-ho oralment i per escrit.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent