Objectius Competències
Realitzar un estudi específic de recerca dins del camp de l'enologia i ciències afins AR2
AR4
AR5
AR6
AR8
BC1
BC2
BC4
BC6
BC12
CC1
CC3
CC4
Ésser capaç de redactar en forma d'articles científic els resultats de la recerca pròpia. AR7
AR8
BC12
CC1
CC2
CC5
Ésser capaç de presentar oralment els resultats de la seva recerca i de discutir amb els membres d'un tribunal sobre el mateixos. AR4
AR8
BC2
BC4
BC5
BC16
CC4
Presentació d'un projecte de tesi doctoral AR2
AR3
AR5
AR7
AR8
BC5
BC8
BC11
BC13
BC16
CC1
CC2
Integració en un grup de recerca BC6
BC7
BC8
CC3
CC5