Procediments

Els estudiants seran adscrits a un dels grups de recerca que participan en el màster en funció de les disponibilitats dels grups i de la formació previa del estudiant.