Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Assessorar a l'alumne sobre els diferents grups i treballs de recerca disponibles, concentant cites amb els possibles tutors, i donar-li les referències bibliogràfiques imprescindibles.
Selecció/assignació del treball de fi de màster Assessorar a l'alumne sobre els diferents treballs de recerca disponibles, i ajudar a assignar el seu tema de recerca i el tutor.
Mecanismes de coordinació i seguiment del treball de fi de màster L'alumne tindrà reunions periodiques de seguiment del seu treball amb el seu tutor, qui l'ajudarà a dissenyar els experiments, i analitzar els resultats.
Pràctiques a laboratoris L'estada es desenvoluparà als laboratoris del grup de recerca i en ocasions combinat amb una estada en una bodega.
Elaboració del treball de fi de màster Els alumnes hauran de presentar un article científic amb els resultats originals de la seva recerca.
Presentació i defensa pública del treball de fi de màster Els alumnes hauran presentar mitjançant una defensa pública els rsultats del seu treball d'investigació, i discutir-los davant d'un tribunal evaluador.
Treballs Elaboració i presentació d'un projecte de tesis.