DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) COMPUTACIÓ EN ENGINYERIA DE PROCESSOS Codi 20214002
Ensenyament
Grau d'Enginyeria Agroalimentària (2010)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició
Prerequisits
Departament Enginyeria Mecànica
Enginyeria Química
Coordinador/a
STIRIBA ., YOUSSEF
Adreça electrònica robertmanuel.gilabert@urv.cat
ildefonso.cuesta@urv.cat
anton.vernet@urv.cat
youssef.stiriba@urv.cat
valentin.sanchez@urv.cat
Professors/es
GILABERT MALLOL, ROBERT MANUEL
CUESTA ROMEO, ILDEFONSO
VERNET PEÑA, ANTONIO
STIRIBA ., YOUSSEF
SÁNCHEZ MORALES, VALENTÍN
Web
Descripció general S’introdueixen les tècniques bàsiques de programació i computació aplicades a problemes típics de l'enginyeria, tot utilitzant el llenguatge de programació MATLAB.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent