Assignatures que en continuen el temari
MATEMÀTIQUES III/20204007
FENÒMENS DE TRANSPORT/20204125


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
MATEMÀTIQUES I/20204005