Bàsica Fannelop, R.K., Fluid Mechanics for Industrial Safety and Environmental Protection. Volume III, Elsevier Science B.V., 1994
Masters, G.M., Introduction to Environmental Engineering and Science, Prentice Hall, 1991

Complementària , La majoria dels continguts docents es troben a la web de l’assignatura http://www.etseq.urv.es/assignatures/dc/, ,