Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encamindes a pendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l'assignatura
Pràctiques a través de TIC Respondre qüestionari previ a la classe presencial
Sessió Magistral Presentació dels pincipals continguts de l'assignatura i que el alumne ha treballat prèviamente.
Resolució de problemes, exercicis Exercicis lliurats mitjançant la plataforma virtual del curs a Moodle
Atenció personalitzada Resolució de dubtes als estudiants a través del fòrum de dubtes de l'assignatura.