Bàsica

la bibliografía  es relaciona als documents del espai Moodle de l'assignatura a les fitxes que hi ha per cada tema.  

Complementària