Tipus A Codi Competències Específiques
  Professionalitzador
Tipus B Codi Competències Transversals
  Professionalitzador
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Professionalitzador