Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC Cumplimentació del test previ la classe presencial. 20 %
Resolució de problemes, exercicis Exercici pràctic 30%
Proves mixtes Prova pressencial al final de l'assignatura 50 %
 
Altres comentaris i segona convocatòria